Gérard Bensussan je profesor filozofije na Univerzitetu u Strazburu, naučni saradnik na CSNS (Huserlov arhiv u Ulmu) i gostujući predavač na mnogim univerzitetima.  Glavna tema njegovog interesovanja je nemačka filozofija od Kanta do Hajdegera (posebno Šeling, Levinas i Rozenzvajg), praktična filozofija, filozofija politike i jevrejska filozofija devetnaestog i dvadesetog veka. Trenutno radi na knjizi o iskustvu, kao filozofskom konceptu i kao onome što ga narušava.  Autor je brojnih knjiga, među kojima su “ Franc Rozencvajg. Egzistencija i filozofija“, „U formi sveta. O  Francu Rozencvajgu“.

 

Gostovanja