Hans Bernhard Schmid je redovni profesor političke i scoijalne filozofije na Univerzitetu u Beču. Prethodno je predavao na Univerzitetima u Basel-u, Fribourg-u, St. Gallen-u i na New School for Social Research u New York-u. Polje njegovog istraživanja obuhvata filozofiju socijalnih nauka, socijalnu ontologiju, teoriju akcije, filozofiju duha, istoriju filozofije (posebno fenomenologiju). HB Schmid je objavio, između ostalog, „Collective epistemology“, „Kollektive Intentionalität“, „Subjekt, System, Diskurs“, „Moralische Integrität“, „Concepts of sharedness“, „Self-evaluation : affective and social grounds of intentionality“, „Institutions, emotions, and group agents“, „The phenomenological approach to social reality“, „Social capital, social identities : from ownership to belonging“.

Gostovanja