Monika Becler je profesor i šef odseka za etiku i praktičnu filozofiju na LMU, Minhen. Nakon doktorata iz klasične nemačke filozofije (1992) na LMU, Minhen, Belcer je radila godinu dana u tink-tank kompaniji u Komisiji Evropske unije u Briselu, nakon čega je bila asistent pofesor filozofije na Univerzitetu u Getingenu. Između 1994. i 1997. godine dobila je master u javnoj administraciji na Kennedy School of Government na Harvard univerzitetu gde je bila i gostujući profesor. Bila je Feodor-Lynen Fellow na Univerzitetu Kalifornija Berkli i profesor na Instutu za etiku i javne poslove na Tulejn univerzitetu u Nju Orleansu. Belcer je takođe docent na LMU, Minhen (Odsek za političke nauke). Član je švajcarskog nacionalnog komiteta za etiku i trenutni direktor minhenskog centra za etiku.

Gostovanja