Branković Marija

Marija Branković je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.
Istraživački se bavi psihologijom odnosa ljudi i ostalih životinja, socijalnim identifikacijama i njihovim psihološkim osnovama, naročito u post-konfliktnim regionima, kao i psihološkim osnovama i posledicama iracionalnih uverenja. Imenovana je za ambasadorku Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju, sa ciljem da širi uvide o koristima socijalne psihologije i doprinese daljim evropskim integracijama regiona južne i istočne Evrope.
Autorka je posvećena društveno-angažovanoj nauci i naporima da se naučni uvidi primene u kreiranju društva za dobrobiti ljudi i ostalih životinja, kao i životne sredine.