Džudit Batler (Berkli Univerzitet u Kaliforniji) je Maksin Eliot profesorka na Odeljenju za komparativnu književnost i na Programu kritičke teorije – čiji je jedan od direktora osnivača – na Berkli univerzitetu u Kaliforniji. Doktorirala je filozofiju na Univerzitetu Jejl 1984. godine. Autorka je, između ostalog i sledećih knjiga: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (1993), The Psychic Life of Power: Theories of Subjection (1997), Excitable Speech (1997), Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death (2000), Precarious Life: Powers of Violence and Mourning (2004); Undoing Gender (2004), Who Sings the Nation-State?: Language, Politics, Belonging (sa Gajatri Spivak, 2008), Frames of War: When Is Life Grievable? (2009), Is Critique Secular? (zajedno sa Talalom Asadom, Vendi Braun i Sabom Mahud, 2009), Sois Mon Corps (2011), u koautorstvu s Katrin Malabu (Catherine Malabou). Među njenim najnovijim knjigama izdvajaju se: Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism (2012) i Dispossession: The Performative in the Political, napisana zajedno s Atenom Atanasiu (Athena Athanasiou) (2013), Senses of the Subject (2015). Poslednja knjiga, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, objavljena je u novembru 2015.

Batler je takođe aktivistkinja na polju rodnih i seksualnih politika, kao i ljudskih prava i atniratne politike; članica je savetodavnog odbora Jevrejskog glasa za mir (Jewish Voice for Peace). Dobitnica je Andrew Mellon nagrade za izuzetan akademski dorpinos humanističkim naukama (2009-2013). Takođe su joj uručene nagarade Teodor Adorno, grada Frankfurta (2012) za doprinos feminističkoj i moralnoj filozofiji, Brudner nagrada univerziteta Jejl za životni doprinos gej i lezbijskim studijama, kao i nagrada istraživačkog predavača kalifornijskog univerziteta Berkli 2005. godine.

Gostovanja