Ćeriman Jelena

Jelena Ćeriman je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Koordinatorka je Laboratorije za istraživanja roda, jedne od glavnih istraživačkih jedinica Instituta. Doktorske studije sociologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kom je pohađala i prethodne nivoe studija. Pre dolaska u Institut, radila je sedam godina u srednjoj stručnoj školi u Beogradu na poziciji nastavnice sociologije. Sada se obrazovnim politikama bavi kroz angažovanje u stručnim radnim grupama Republičkih Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Njena aktuelna istraživanja smeštena su na intersekciji kulturne i političke sociologije i obuhvataju komparativne interdisciplinarne studije o porodičnim praksama i socijalnoj podršci i brizi u evropskim zemljama, kao i studije civilnog društva na Balkanu. U ovim oblastima bila je uključena kao voditeljica, saradnica ili ekspert-konsultantkinja na značajnom broju međunarodnih projekata, poput Horizont 2020 EnTrust, Disobedient Democracy (DisDem), CircleU, UNIGEM… a dobitnica je i stipendije za angažovano istraživanje u 2022/23. godini Using your rights: Empowering Serbian Minorities Through Their National Councils.

Najnovije publikacije

  • (2023) sa Tanjom Vučković Juroš, From Gender Re-traditionalizations to Anti-gender Mobilizations: Care for Family in Serbia and Croatia, East European Politics & Societies and Cultures (forthcoming).
  • (2022) sa Jelenom Hrnjak i Andrijanom Radoičić-Nedeljković, Institutional ethics of care in Serbia during the COVID-19 pandemic: A case study on the effects of the lockdown measures on girls and women trafficking survivors, Philosophy and Society, 33(4): 895-909. https://doi.org/10.2298/FID2204895C
  • (2021) Modeli rodne socijalizacije dečaka u porodicama u savremenoj Srbiji, Etnoantropološki problemi, 16(1): 245–270. https://doi.org/10.21301/eap.v16i1.10