Mario De Karo predaje moralnu filozofiju na Univerzitetu Roma Tre. Od 2000. godine redovno predaje i na Tufts letnjoj školi. Diplomirao je i doktorirao na univerzitetu u Rimu “La Sapienza”. Proveo je dve godine na MIT univerzitetu kao gostujući postdiplomac, a zatim i jednu godinu na Harvardu kao stipendista Fulbrajta. Predsednik je italijanskog Društva za analitičku filozofiju. Predavao je u SAD, Francuskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj, Španiji i na oko 40 italijanskih univerziteta. Recenzirao je za Harvard University Press, Columbia University Press, Routledge, Acumen, Laterza, Il Mulino i Carocci (Italy), kao i za veći broj časopisa. Radio je kao konsultant za pitanja akademskog obrazovanja za vlade Kanade, Portugala i Belgije. Pisao je tekstove u kulturnim dodacima za dnevne listove The Times, Il Sole 24 Ore i Il Manifesto. U Italiji je objavio tri knjige, oko pedeset naučnih članaka i uredio je sedam antologija.

Gostovanja