Mladen Dolar (Ljubljana, 1951) osim filozofijom bavi se i teorijom kulture, kao i filmskom kritikom. Od 1984. godine zaposlen je na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, gde radi i danas u kao redovni profesor i istraživač. Čest je predavač na evropskim i američkim univerzitetima. Od 2010. do 2012. bio je istraživač savetnik na Akademiji Jan van Ajk u Holandiji, dok je tokom 2013. bio gostujući profesor na Univerzitetu u Čikagu. Objavio je mnogobrojne publikacije na više jezika, od toga desetak knjiga na slovenačkom i nekoliko knjiga na engleskom, od kojih se posebno izdvaja A voice and nothing more (MIT 2006, prevedeno na šest jezika, [srpski prevod: Glas i ništa više, Fedon 2012]). Iduće godine biće objavljene dve nove njegove knjige na engleskom jeziku.

Gostovanja