Kostas Duzinas je profesor prava i direktor Birbek instituta za humanističke nauke na Birbek univerzitetu u Londonu. Duzinas je došao na Birbek 1992, kada je na ovom univerzitetu osnovao Pravni fakultet čiji je bio upravnik od 1996. do 2002. Od 2002. do 2008 godine bio je dekan Fakulteta za umetnost i humanističke nauke. 2004 je osnovao Birbek Institut za humanističke nauke i postao njegov direktor 2008. Duzinas je poznat po svom radu iz oblasti ljudskih prava, estetike, kritičke pravne filozofije, postmoderne pravne teorije i političke filozofije. Od svog nastanka tesno je povezan sa radom pokreta za Britanske kritičke pravne studije. Među mnogim knjigama, autor je i: The Meaning of Human Rights (CUP, 2014), sa Konorom Gertijem, Cambridge Companion to Human Rights Law (CUP, 2013), sa Konorom Gertijem, Philosophy and Resistance in the Crisis (Polity, 2013) – prevedena na 4 jezika, The Idea of Communism (Verso, 2012), sa Slavojem Žižekom.

Gostovanja