Roberto Esposito je redovni profesor filozofije i pomoćnik direktora na The Istituto Italiano di Scienze Umane. Takođe je i jedan od urednika časopisa Filosofia Politica, jedan od osnivača Evropskog političkog rečnika, istraživačkog, međunarodnog centra za pravni i politički rečnik Evrope iz Bolonje (Centro per la Ricerca sul Lessico Politico Europeo) i saradnik političko-filozofskog časopisa MicroMega. Osnovna sfera njegovog trenutnog interesovanja je Biopolitka u modernoj filozofija. U svojim radovima pokušava da analizira filozofske i političke pojmove i kombinuje ih sa savremenim istorijskim i teorijsko-biopolitčkim pozicijama. Njegovo najpoznatije delo je trilogija Communitas, Immunitas i Bios, posvećena mišljenju Žan-Luk Nansija, sa kojim je sarađivao, u kojoj se razmatraju pitanja nastanka zajednice, njenog održanja kroz zaštitu (immunitas) i biopolitke posmatrane iz perspektive immunitas (kao „negativne zaštite života“). Poslednja objavljena knjiga (Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, 2010) bavi se kretanjima u savremenoj italijanskoj filozofiji, njihovoj razlici u odnosu na ostale filozofske kulture i mogućnošću prevazilaženja granica koje se u njima nameću.

Gostovanja