Erik Fasan je profesor sociologije na Odeljenju za političke nauke i koupravnik Odeljenja za studije roda na Pariz VIII univerzitetu; takođe je član i jedan od osnivača Laboratorije za studije roda i seksualnosti (LEGS, CNRS / Paris 8 / Paris 10). U svom radu posebno se zanima za savreme seksualne i rasne politike, uključujući pitanja imigracije u Francuskoj, Evropi i SAD – koje proučava u komparativnoj perspektivi. Čest je učesnik u francuskim javnim debatama oko pitanja kojima se bavi – od gej braka i rodne jednakosti do imigracionih i rasnih politika.

Gostovanja