Alesandro Ferara je profesor političke filozofije na univerzitetu u Rimu Tor Vergata (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), i bivši predsednik italijanskog udruženja za političku filozofiju. Osnivač je i direktor kolokvijuma Filozofija i društvo u Rimu, kao i direktor Centra za studije religija i političkih institucija u postsekularnom društvu na Univerzitetu u Rimu Tor Vergata. Od 1991. je na funkciji direktora godišnje konferencije o filozofiji i društvenim naukama koja se održava u Pragu (ranije se održavala u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku). Od 2007. godine profesor Ferara je član izvršnog odbora istanbulskih Seminara o religiji i politici, koji se održavaju pod pokroviteljstvom Association Reset – Dialogues of Civilizations. Saradnik je uređivačkih odbora više časopisa među kojima su i Constellations, Philosophy and Social Criticism, Krisis, Balsa de la Medusa, Iris i The European Journal of Philosophy. Prof. Ferara je doktorirao na Berkli univerzitetu u Kaliforniji, a kao Humboltov stipendista sarađivao je sa Jirgenom Habermasom u Minhenu i Frankfurtu. Predavao je na brojnim univerzitetima, među kojima su Harvard, Kolumbija, Jejl, UCL (University College London), Oksford, Kineska akademija za društvene nauke itd.

Rad profesora Ferare se fokusira na pitanje normativne validnosti – zasnovane na autentičnosti i rasuđivanju – koja bi inkorporisanjem postmetafizički rekonstruisane verzije normativnosti Kantovog “refleksivnog rasuđivanja” mogla da bude imuna na antifundacionalističke prigovore, a da ipak predstavlja održivu alternativu formalizmu standardne proceduralističke verzije normativne validnosti.

Autor je knjiga Modernity and Authenticity. A Study of the Social and Ethical Thought of Jean-Jacques Rousseau, 1993 (prevedeno na italijanski); Reflective Authenticity. Rethinking the Project of Modernity, 1998 (prevedeno na italijanski i španski); Justice and Judgment. The Rise and the Prospect of the Judgment Model in Contemporary Political Philosophy, 1999 (prevedeno na italijanski); The Force of the Example. Explorations in the Paradigm of Judgment, 2008 (prevedeno na italijanski i španski) i The Democratic Horizon. Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism, 2014 (prevedeno na španski).

Gostovanja