Helen Frou je diplomirala i završila master studije na Univerzitetu Kent, nakon čega je započela doktorat na temu dozvoljenog ubijanja na Univerzitetu Reding. U svom master radu branila je tezu o moralnom razlikovanju između izvršenja i odobrenja, što je utrlo put njenom aktuelnom interesovanju za pitanje dozvoljenog ubijanja. Započela je doktorske studije iz normativne etike, na Redingu, pod mentorstvom Breda Hukera i Endrjua Vilijamsa. Njen doktorski rad razvija novu koncepciju pretnji i posmatrača i zalaže se za deontološki zasnovanu dozvoljenu odbranu od nevinih. Poslednji deo svog doktorata radila je sa Džefom MekMahanom na univerzitetu Ratgers.

Nakon doktorata, provela je tri godine na Univerzitetu Šefild, prvo kao predavač, a potom i kao Liverhjum (Leverhulme Early Career Fellow) stipendista. U tom periodu napsiala je knjigu o samoodbrani i ratu. Njena je tvrdnja da su ratna pravila ekstenzija pravila samoodbrane i da je u ratu ponekad dopustivo napadati I one koji nisu učesnici u borbi. Tokom svoje stipendije usavršavala se i na Harvardu. Osim za teoriju pravednog rata i samoodbranu, zanima se i za deontološku etiku, primenjenu etiku (naročito bioetiku), političku filozofiju i filozofiju prava.

Urednik je jednog korpusa publikacija na temu političke filozofije (Continuum’s Political Philosophy series); član je izvršnog odbora Britanskog društva za etičku teoriju i Društva za primenjenu filozofiju. Rukovodi prijemnim odeljenjem za filozofiju na Kentu.

Gostovanja