Majkl Gros je profesor političkih nauka i upravnik Škole za političke studije na Haifa univerzitetu u Izraelu. Objavio je veliki broj radova na teme medicinske etike, vojne etike, medicinske vojne etike i srodna pitanja o medicini i nacionalnoj bezbednosti.  Objavljuje u časopisima American Journal of BioethicsThe New England Journal of MedicineThe Journal of Military EthicsThe Cambridge Quarterly of Healthcare EthicsThe Hastings Center Report, the Journal of Medical Ethicsthe Journal of Applied Philosophy, the Journal of Cyber Security.

Autor je knjiga Ethics and Activism (Cambridge 1997), Bioethics and Armed Conflict (MIT 2006), Moral Dilemmas of Modern War: Torture, Assassination and Blackmail in an Age of Asymmetric Conflict (Cambridge 2010); The Ethics of Insurgency: A Critical Guide to Just Guerrilla Warfare (Cambridge 2015), kao i dva zbornika: Military Medical Ethics for the 21st Century (Routledge, Military and Defense Series, 2013) iSoft War: The Ethics of Unarmed Conflict (Cambridge 2017).

Gostovanja