Guga Jelena

Jelena Guga je teoretičarka novomedijske umetnosti i culture i trenutno radi kao naučna saradnica i koordinatorka Laboratorije za digitalno društvo na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bila je postdoktorand na Odseku za interdisciplinarne aktivnosti Istraživačkog centra za nove tehnologije, Univerzitet zapadne Bohemije (Plzenj, Češka) i gostujući istraživač pri SPECS Lab na Univerzitetu Pompeu Fabra (Barselona, Španija). Pitanjima identiteta, telesnosti, agentnosti i percepcije u tehnološki posredovanim interakcijama i imerzivnim okruženjima bavi se kroz interdisciplinarni pristup, spajajući teoriju umetnosti, teoriju (novih) medija, studije kulture, kritički posthumanizam, filozofiju uma, kao i narative distopijske naučne fantastike. Bavi se i kustoskim radom na preseku umetnosti i nauke, a pri Vladi Republlike Srbije, bila je članica radne grupe za izradu Smernica za etičku izradu i primenu veštačke inteligencije u Republici Srbiji.

Najnovije publikacije

  • Uspenski, I., Guga, J. (2022), “Embodying Metaverse as artificial life: At the intersection of media and 4E cognition theories”, Filozofija i društvo 33 (2), str. 326-345., https://doi.org/10.2298/FID2202326U
  • Guga, J. (2021.), “MetaGarden: Technology and Nature in the Works of Tanja Vujinović“, AM Journal of Art and Media Studies25, str. 97-109., doi: 10.25038/am.v0i25.450