Džon Haris je britanski bioetičar, profesor bioetike i direktor Instituta za nauku, etiku i inovaciju na Univerzitetu Mančester. Takođe je i jedan od osnivača Međunarodnog udruženja za bioetiku i časopisa Bioethics.

Bio je član Komisije za humanu genetiku Velike Britanije, od njenog osnivanja, 1999, do 2010. Autor je uticajnih knjiga, poput: Clones Genes and Immortality, Oxford University Press, 1998; John Harris Ed. Bioethics. Oxford Readings in Philosophy Series, Oxford University Press, 2001; Justine C. Burley and John Harris Eds. A Companion To Genethics: philosophy and the genetic revolution. Basil Blackwell, Oxford. 2002; On Cloning, Routledge. London, 2004; Enhancing Evolution, Princeton University Press 2007.
List The Independent ga je 2006. godine uključio na svoju tzv. “Dobru listu” pedeset uticajnih ljudi “koji čine ovaj svet boljim mestom”. Magazin The Times ga je 2008. svrstao u “top pedeset ljudi koji utiču na način na koji jedemo, vežbamo i mislimo o sebi”. Zastupa liberalno konsekvencijalistički pristup pitanju bioetike.

Gostovanja