Otfrid Hefe (Otfried Höffe, 1943), Dr. Dr. h.c. mult., jedan je od najpriznatijih i najplodnijih stručnjaka za praktičku filozofiju danas. Predaje filozofiju na Univerzitetu u Tibingenu. Bio je profesor na univerzitetima u Duizburgu i Frajburgu, te direktor Međunarodnog instituta za socijalnu filozofiju i etiku u Frajburgu. Takođe, bio je gostujući profesor na Univerzitetu Kolumbija. Član je Hajdelberške akademije nauka i počasni doktor Univerziteta u Beogradu.

Autor je brojnih knjiga o etici, filozofiji prava, države i privrede. Njegova knjiga Pravda. Filozofski uvod prevedena je na deset jezika. Na srpski jezik prevedene su njegove dve knjige: pomenuta Pravda, Filozofski uvod i Umijeće življenja i moral (Akademska knjiga, Novi Sad).

Gostovanja