Luka Ileterati je profesor teorijske filozofije na Univerzitetu u Padovi. U svojim istraživanjima najviše se bavio nemačkom klasičnom filozofijom, s fokusom na Kantu, Hegelu i Hajdegeru. Polja interesovanja uključuju filozofiju prirode, pojmove života I organizama, kao i vezu između filozofije i prirodnih nauka, naročito biologije. Takođe se zanima za filozofiju prevođenja i za mogućosti filozofskog čitanja/razumevanja savremene umetnosti. Neki od radova: Hegel, Carocci, 2010; La filosofia come esperienza del pensiero e scienza della libertà. Un approccio a Hegel, CLEUP, 2009; Fra tecnica e natura. Problemi di ontologia del vivente in Heidegger, Il Poligrafo, 2002; Figure del limite. Forme ed esperienze della finitezza, Verifiche, 1996; Natura e Ragione. Sullo sviluppo dell’idea di natura in Hegel; Purposiveness. Teleology between Nature and Mind, Ontos Verlag, 2008 (sa F. Michelini); Insegnare filosofia. Modelli di pensiero e pratiche didattiche, Utet, 2007.

Gostovanja