Išpanović Igor

Igor Išpanović je doktorand na studijama kulturologije je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beograd i istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Prethodno je završio Osnovne akademske studije Novinarstva i Master akademske studije Komunikologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Odbranio je rad na temu Fašizam kao oznaka u političkom diskursu u onlajn izdanjima dnevnih listova „Danas“ i „Informer“.

U središtu njegovih istraživačkih interesovanja su poststrukturalistički i postmarksistički pristup teoriji diskursa, novi materijalizam, teorija sklopova, i veza između društva i prostora. Prethodno je bio aktivan u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine (NDNV), a učestvovao je kao novinar na projektima Balkanske istraživačke mreže (BIRN). U svojim pričama ulazi u koštac sa temama poput devastacija prirodnih resursa, desni ekstremizam, i trgovina ljudima i radna eksploatacija. Dobitnik je nekoliko priznanja za svoj novinarski rad.

Najnovije publikacije

  • Išpanović, I. (2022). Analysis of fascism as a signifier in online editions of daily newspaper Danas and Informer. Acta Academica, 54(3), 30-48.
  • Išpanović, I. (2022). The Home is Where…: The Chronotopes of the Origin Myth in Pseudohistorical Narratives of the Serbian Far-Right. For(e)Dialogue, 4(1).