Janković Miloš

Miloš Janković je student doktorskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na istom fakultetu završio je master studije politikologije na programu Politička analitika i društvene promene odbranivši master rad na temu „Socijalna i ekonomska prava kao osnovna prava”. Pre toga završio je osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U fokusu njegovih istraživačkih interesovanja su oblasti filozofije i sociologije obrazovanja sa naglaskom na kritičku pedagogiju.

Najnovije publikacije

  • Janković, M. (2022). Državna matura, funkcionalizam i ideologija. Godišnjak za sociologiju, 18(29), 119-141.
  • Janković, M. V. (2021). Pogledi na direktnu demokratiju i samoupravljanje iz perspektive časopisa Praxis. Arhe, (36), 275-294.
  • Bojić, L., Zejnulahović, D., & Janković, M. (2021). Tehnofeudalizam na primerima Trampove suspenzije sa Tvitera i spora Australije sa Guglom i Fejsbukom. Sociološki pregled, 55(2), 538-561.