Jack Knight je profesor na Duke University School of Law (Cleaveland, SAD). Glavno polje istraživanja mu je preklapanje između prava i politike, sa posebnim naglaskom na političku ekonomiju institucija. Autor je nekoliko knjiga, kao što su na primer Institutions and Social Conflict (1992), Explaining Social Institutions (sa Itai Senad, 1995), The Choises Justices Make (1997), The Priority of democracy (sa James Johnson, 2012).

Gostovanja