Konjović Marko

Marko Konjović je politički i moralni filozof. Njegove glavne oblasti interesovanja uključuju savremene liberalne teorije društvene pravde i političke legitimnosti u pluralističkim društvima, kao i njihove implikacije za ključne probleme u stvarnom svetu, feminizam, moralnu psihologiju, te filozofiju ljubavi, seksa i seksualnosti. Osnovne studije završio je na Univerzitetu u Beogradu, a postdiplomske studije na Centralno evropskom univerzitetu.

Najnovije publikacije

  • (2022) „Etika i politika brige u doba krize.“ Filozofija i društvo 33 (4): 934–946 (sa Sarah Clark Miller, Estelle Ferrarese, Guillaume Le Blanc, Fiona Robinson, and Zona Zarić).
  • (2020) Blagostanje, razvoj i društvena pravda: uvod u pristup zasnovan na sposobnostima. Novi Sad/Beograd: Akademska knjiga/Institut za filozofiju i društvenu teoriju (sa Bojanom Radovanović).