Marti Koskeniemi je redovni profesor Univerziteta u Helsinkiju. Bio je i Artur Gudhart gostujući profesor pravnih nauka na Kembridž univerzitetu (2008-2009) i stalni je gostujući profesor Pravnog fakulteta Nju Jork Univerziteta. Prof. Koskeniemi je bio član UN komisije za međunarodno prava (2002-2006) kao i sudija Administrativnog tribunala azijske razvojne banke (1997 -2002).  Karijeru je započeo u finskom Ministarstvu spoljnih poslova u kome je radio od 1978 do 1994. Trenutno je i pravni savetnik Američkog društva za međunarodno pravo i član Instituta za međunarodno pravo (Institute de droit international) u Belgiji. Istraživački rad profesora Koskeniemija je fokusiran na teoriju i istoriju međunarodnog prava.

Neke od najznačajnijih knjiga su mu La politique de droit international (Politika međunarodnog prava) i The Gentle Civilizer of NationsThe rise and Fall of International Law (Nežni civilizator nacija. Uspon i pad međunarodnog prava).

Gostovanja