Maurizio Lazzarato je italijanski sociolog, filozof i aktivista koji se nakon svojih studija na Univerzitetu u Padovi preselio u Pariz gde i trenutni živi i radi kao nezavisni istraživač. Jedan je od osnivača uticajnog pariskog časopisa Multitudes i član je Collège International de Philosophie. Pre svega se bavi nematerijalnim radom, radnom snagom, ontologijom rada, prekarijatom, kognitivnim kapitalizmom, biopolitikom, socijalnim pokretima, aktivizmom i umetnošću.
Njegova glavna dela su sledeća: Lavoro immateriale. Forme di vita e produzione di soggettività, Les Révolutions du capitalisme, Le Gouvernement des inégalités. Critique de l’insécurité néolibérale,  Expérimentations politiques i The Making of the Indebted Man.

Gostovanja