Dejvid Luban je profesor prava i filozofije na Univerzitetu Džordžtaun, SAD. Tokom 2012-2013 bio je jedan od rukovodioca Centra za transnacionalne pravne studije u Londonu. Takođe je rukovodio Centrom za nacionalnu bezbednost i pravo pri svom univerzitetu. Njegovo istraživanje se fokusira na moralnu i pravnu odgovornost u organizacijskom okruženju, kao što je firma, vlada ili vojska. Osim o pravnoj etici, piše i o teoriji pravednog rata, nacionalnoj bezbednosti i međunarodnom krivičnom pravu.

Član je američke Akademije umetnosti i nauka. Među radovima se izdvajaju: Lawyers and Justice: An Ethical Study (Princeton University Press, 1988), Legal Modernism (University of Michigan Press, 1994), and Legal Ethics and Human Dignity (Cambridge University Press, 2007), Torture, Power, and Law (Cambridge University Press, 2014).

Gostovanja