Đenoveva Marti (ICREA i Univerzitet u Barseloni) rođena je u Barseloni gde je i diplomirala, na Univerzitetu u Barseloni, 1981. godine. Doktorirala je na Univerzitetu Stenford (SAD) u januaru 1989. godine. Radila je kao docent na Univerzitetu Vašington u Sijetlu, kao docent i vanredni profesor na Univerzitetu Kalifornije u Riversajdu, te kao profesor na Londonskoj ekonomskoj školi (London School of Economics). Izabrani je član Academia Europaea (od 2009.) i dobitnica nagrade Narcís Monturiol Medal (2012) koju dodeljuje Generalitat de Catalunya. Koordinatorka je istraživačke grupe LOGOS (http://www.ub.es/grc_logos) i učestvuje u izvođenju master i doktorskih studija Jezik i kongnitivne nauke i analitička filozofija.

Gostovanja