Ugo Matei (Ugo Mattei) (University of California, Hastings College of the Law / Università di Torino) je Alfred i Hanna Fromm profesor međunarodnog i komparativnog prava na Univerzitetu Kalifornija-Hestings u San Francisku i redovni profesor građanskog prava na Univerzitetu u Torinu u Italiji. Poslednjih godina Matei se bavi istraživanjima komonsa (zajedničkih dobara, commons), posebno u svojoj ulozi akademskog koordinatora međunarodnog univerzitetskog koledža u Turinu, fakulteta gde se kritički istražuju pitanja prava i finansija u globalnom kapitalizmu. Matei je rukovodio inovativnim projektom menadžiranja čitavog vodovodnog sistema Napulja kao zajedničkog dobra (2012-14), a trenutno, kao zamenik gradonačelnika Kijerija, grada u Pijemontu, radi na promociji Prvog međunarodnog fesitvala komonsa, koji će se održati u julu 2015.

Gostovanja