Rajnhard Mering (Reinhard Mehring) je pohađao gimnaziju u Dizeldorfu (Düsseldorf), potom studirao filozofiju, germanistiku i političke nauke u Bonu (Bonn) i Frajburgu (Freiburg) i apsolvirao refendarijat na gimnaziji u Karlsrueu (Karlsruhe). 1988. godine promovisao je kod Vilhelma Henisa (Wilhelm Hennis) u Frajburgu. U periodu 1989-2000 zapošljava se na univerzitetima u Dizeldorfu i Vircburgu (Würzburg) kao i na Humboltovom univerzitetu u Berlinu (Humboldt-Universität zu Berlin), gde se i habilitovao. Potom je bio aktivan kao privatni docent u Berlinu i držao je nastavu na nekim školama u Dizeldorfu. 2007. godine postaje profesor političkih nauka i didaktike političkih nauka na Pedagoškoj višoj školi u Hajdelbergu (Pädagogische Hochschule Heidelberg). Istakao se većim brojem publikacija koje se bave prevashodno istorijom ideja, a profilisao se posebno kao istraživač dela Karla Šmita (Carl Scmitt). Saizdavač je „Godišnjaka za političku misao“ (Jahrbuch Politisches Denken).

Gostovanja