Margaret Mur je autorka knjige A Political Theory of Territory (Oxford University Press 2015) kao i još dve knjige u izdanju OUP, tri zbornika i više od 50 recenziranih tekstova i članaka. Doktorirala je 1990. godine na London School of Economics. Trenutno je profesorka političkih nauka na Queen’s University u Kanadi, a od 2018. godine preuzeće mesto gostujuće profesure Olof Palme na Univerzitetu u Stokholmu. Trenutno radi na knjizi koja tematizuje odnos prirodnih resursa i pravde.

Gostovanja