Jan Narveson rođen je u Minesoti (SAD), studirao je na Univerzitetu u Čikagu (diplomirao je političke nauke 1955, a zatim filozofiju 1956.), a doktorirao na Harvardu (1961) (1959/1960 je proveo na Oksfordu kao stipendista). Predavao je na Univerzitetu Nju Hempšir, 1961-1963, a zatim na Univerzitetu Voterlu do svog penzionisanja 2004. Bio je gostujući profesor na Univerzitetima Džon Hopkins (1967), Stanford (1968) i na Univerzitetu u Kalgariju (1976), a kao istraživač je boravio u Centru za filozofiju i javne poslove na Bowling Green State University, Ohio (jesen 1990). Od 2006. je profesor emeritus, te i dalje predaje na Odseku za političke nauke.

Gostovanja