Nikolić Olga

Oblasti istraživanja su mi fenomenologija, filozofija nauke, društvena i politička filozofija, filozofija obrazovanja. Interesuje me istraživanje uma, svesti, doživljaja, društvenosti i angažmana. Nastojim da povežem fenomenološku analizu svesnog iskustva iz perspektive prvog lica sa uvidima društvenih nauka.