Novaković Jelena

Jelena Novaković je istraživačica saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu i doktorantkinja na Digitalnoj Umetnosti, interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Polja kojima se bavi u svojim istraživanjima su: digitalna umetnost, studije novih medija, uticaj novih tehnologija na savremenu umetnost, NFT i metaverzum (metaverse). Članica je laboratorije za digitalno društvo, kao i laboratorije za teoriju, stvaranje i politiku prostora.

Najnovije publikacije