Nikolas Onuf je predavao međunarodne odnose na američkom univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu 28 godina. Trenutno je profesor emeritus na Odseku za politiku i međunarodne odnose na Međunarodnom univerzitetu Floride u Majamiju, gde je predavao 10 godina. Uz to, vanredni je profesor u Riu de Žaneiru (Instituto de Relações Internationais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), honorarni professor na Univerzitetu Južne Kalifornije i gostujući profesor na Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi. Objavio je između ostalog World of Our Making (1989), The Republican Legacy in International Thought (1998) I International Legal Theory (2008). Zajedno sa svojim bratom Piterom Onufom napisao je Federal Union, Modern World (1993), i Nations, Markets, and War (2006).

Gostovanja