Pudar Draško Gazela

Gazela Pudar Draško je politička sociološkinja, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, kao centra angažovane nauke sa međunarodnom reputacijom. Imenovana je za koordinatora Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope ispred rektora Univerziteta u Beogradu. Ona je članica Kohorte Samita za demokratiju za deliberativnu demokratiju i skupštine građana i članica Izvršnog odbora Instituta za demokratski angažman Jugoistočne Evrope. Angažovana je kao konsultantkinja i istraživačica na nizu projekata sa međunarodnim organizacijama. Ona piše o deliberativnoj demokratiji, participativnim demokratskim inovacijama, društvenim pokretima, intelektualcima i rodu.