Radinković Željko

Željko Radinković (1969) je viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Studij filozofije i istorije je završio na Univerzitetu u Štutgartu, a na istom univerzitetu doktorirao u oblasti filozofije na temu narativističkog tumačenja Hajdegerove filozofije (Hermeneutik der Zukunft). Na istom univerzitetu bio je uključen u razne projekte iz oblasti filozofije tehnike (Nexus). Od 2011. godine je zaposlen na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Bio je angažovan na uspostavljanju saradnje sa nemačkim univerzitetima. Od 2013. godine je član Naučnog veća Instituta, a trenutno je član Upravnog i Etičkog odbora Instituta. Od 2020. godine nalazi se na mjestu glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa Filozofija i društvo. Pretežno se bavi hermeneutikom, fenomenologijom, filozofijom tehnike, Hajdegerom i Huserlom. Prevodi sa nemačkog jezika na srpski.

Najnovije publikacije

  • (2022) Filozofija tehnike. Uvod u teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu, Novi Sad/Beograd: Akademska knjiga/IFDT.
  • (2022) „Hermeneutika i dijalektika: Šlajermaherov koncept tehničkog razumijevanja u svjetlu pitanja o hermeneutičkoj istini“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 47 (1): 229–313.
  • (2022) „Filozofija tehnike od egzistencijskog racionalizma do umeća mogućeg“ (predgovor), u Egzistencijalnost i medijalnost tehnike, Edicija Minima, Akademska Knjiga/IFDT Beograd, Novi Sad, str. 9–28.
  • (2021) (sa Christoph Hubig) „,Das Verstehen öffnet ein weites Reich von Möglichkeiten…‘. Geistes- und Erziehungswissenschaften in einer funktionalisierten Welt“, Filozofija i društvo 32 (4): 629–640.
  • (2021) (sa Rastko Jovanov) „,…ein Denkmal des neuen Deutschlands‘. Der frühe Gehlen über Staat und Philosophie“, u Die Macht der Institution: Zum Staatsverständnis Arnold Gehlens (Staatsverständnisse), prir. Christine Magerski, str. 45 –66.
  • (2021) „Pitanje o biću u horizontu vremena. Nekoliko napomena o genezi Hajdegerovog Bića i vremena“, u Andreas Lukner, Martin Hajdeger: Biće i vreme. Uvodni komentar, Beograd: Ultimatum.rs, str. 291–304.