David Rodin je jedan od vodećih svetskih autoriteta za pitanje etike rata i konflikta. Zaposlen je na univerzitetu Oxford i Carnegie Council for Ethics in International Affairs (New York). Pored ostalih dela ističe se nagrađena knjiga “Rat i samoodbrana” (War and Self-defense).

Gostovanja