Daniel Statman je profesor filozofije na Univerzitetu u Haifi, Izrael. Osnovne sfere interesovanja su mu etika, moralna psihologija, filozofija prava i jevrejska filozofija. Autor je knjiga: Moral Dilemmas, Value Inquiry Book Series, Amsterdam: Rodopi, 1995. Religion and Morality, Value Inquiry Book Series, Amsterdam: Rodopi, 1995.

Gostovanja