Uve Stainhof je bio naučni saradnik na Liverhjum (Leverhulme) programu na Oksfordu koji se bavio proučavanjem promenljivog karaktera rata. Kao istraživač je radio i za oksfordski Uehiro centar za praktičnu etiku, kao i za Centar za proučavanje društvene pravde. Studirao je filozofiju u Frankfurtu, Berlinu i Virzburgu.  Pre dolaska na Oksford predavao je filozofiju na Humbolt univerzitetu u Berlinu. Objavio je tri knjige kao i brojne tekstove na teme epistemologije, postmodernizma, etike i političke filozofije. Trenutna interesovanja mu obuhvataju etiku rata, terorizam, targetirano ubijanje, mučenje, gerile, gosopodare rata, kao i šira pitanja globalne pravde i kolektivne odgovornosti.

Gostovanja