Rozmeri Tong je istaknuti profesor etike zdravstvene zaštite na Univerzitetu u Severnoj Karolini. Predavala je na Vilijams koledžu od 1978-e do 1988-e i bila je Olmsted gostujući profesor filozofije i ženskih studija na Lafajet koledžu tokom 1993-e. Izabrana je za Nacionalnog profesora 1986-e godine od strane Saveta za podršku i unapređivanje obrazovanja (CASE). Do 1998-e je bila Tačer profesor filozofije i medicinske humanistike na Dejvidson koledžu. Tong je bila savetnik ACLS-a, Fulbrajt fondacije, Hejstings centra, Medicinskog udruđenja Severne Karoline, Nacionalnog savetničkog odbora za etiku i reprodukciju, i raznih nastavnih programa koji uključuju medicinsku humanističku bioetiku i ženske studije. Primila je stipendije od Solan, Ford i Fulerton fondacija kao i od NEH-a. Takođe, Tong je u Etičkom komitetu Persbjetirijanske bolnice i Kabarus bolnice i član je odbora Grupe za bioetičku pomoć. Urednik je serijala „Point/Counterpoint“, „New Feminist Perspectives“ u izdanju Rowman and Littlefield Press-a.

Gostovanja