Đulijano Torengo je član grupe Logos na univerzitetu u Barseloni i Labont-a na univerzitetu u Torinu. Doktorirao je filozofiju jezika na univerzitetu Zapadni Pijemont. Trenutno se bavi istraživanjem metafizike vremena, ali se takođe zanima i za ontologiju društvene stvarnosti i kongnitivnih nauka. U više navrata boravio je kao istraživač na Kolumbija univerzitetu u Nju Jorku i na institutu Nikod u Parizu. Objavljivao je u međunarodnim časopisima kao što su Analysis, Synthese, Philosophia i Metaphysica. Poslednja knjiga, koju je objavio na italijanskom, je o putovanju kroz vreme.

Gostovanja