Rođen 1939. godine u Zrenjaninu. Završio Pravni fakultet u Beogradu, gde je stekao i zvanje magistra pravnih nauka. 1968. godine još jednom magistrira na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard (Harvard Law School), gde je stekao i zvanje doktora pravnih nauka marta 1970. Profesor Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti i predavač na univerzitetima Harvard, Berkli, Stanford, Kornel, Emordž, Sorbona. Ministar pravde u Vladi SR Jugoslavije 1992–1993. Bivši glavni pravni zastupnik Srbije i Crne Gore pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Član je stalnog arbitražnog suda u Hagu. Redovni član SANU. Trenutno je profesor emeritus na Centralno-evropskom univerzitetu. Autor je oko 260 publikacija, na pet jezika. Među poslednjim knjigama izdvajaju se: International Commercial Arbitration (koautori: J. Barcelo and A. Von Mehren) 5th Edition West 20012; Language and Translation in International Commercial Arbitration, T.M.C. Asser Press 2006.

Gostovanja