Vasiljević Jelena

Jelena Vasiljević je viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Akademsko uporište joj je u političkoj antropologiji i studijama građanstva. U dosadašnjem radu bavila se teorijama građanstva, politikama građanstva i državljanstva u zemljama bivše Jugoslavije, politikama sećanja i pamćenja. Trenutno se najviše zanima za teme političke solidarnosti, aktivističkog građanstva, i društvenih pokreta na Balkanu. Radila je kao istraživačica i stipendistkinja na Univerzitetu u Edinburgu i na Univerzitetu u Gracu. Autorka je monografije Antropologija građanstva (Mediterran i IFDT, 2016; nagrada Etnografskog instituta SANU za najbolju monografiju iz oblasti etnologije i antropologije), koautorka studije o lokalnim fondacijama (sa B. Radovanović) i studije o društvenim pokretima u Srbiji i Makedoniji (sa B. Delibašićem i S. Nikolić). Objavila je više desetina naučnih i stručnih radova i učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim naučnim projektima. Bila je aktivni član ekspertskog tima BiEPAG (The Balkans in Europe Policy Advisory Group).

Najnovije publikacije

Naučni članci:

  • (2023) A Crisis of Political Solidarity in the European Union and the Western Balkans: Reactive vs. Institutional Solidarity, Southeastern Europe. L’Europe du Sud-Est (46)3: 225-247.
  • (2022) sa Anom Đorđević, The effects of deliberation on citizen knowledge, attitudes and preferences: a case study of a Belgrade deliberative mini public, Filozofija i društvo 33(1): 72-97.
  • (2021) Solidarity reasoning and citizenship agendas: from socialist Yugoslavia to neoliberal Serbia, East European Politics & Societies and Cultures 35(2): 271-292.
  • (2021) Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije, Etnoantropološki problemi 16 (3): 899–915.

Monografske studije:

  • (2022) sa Bojanom Radovanović, Lokalne fondacije u Srbiji: Osnaživanje odozdo – uloga, izazovi i perspektive za razvoj lokalnih fondacija. Beograd: Trag fondacija i Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Poglavlja u zbornicima:

  • (2022) Lokalni aktivizam kao izazov etnocentričnom modelu građanstva na Zapadnom Balkanu? U: Filip Balunović, Belgzim Kamberi, Aleksandar Pavlović & Visar Ymeri (ur.), Kosovo – Srbija: Drugačiji pristup. Priština i Beograd: Institut za socijalne politike Musine Kokalari & Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 121–133.

Policy analize i izveštaji: