Michael Walzer je professor emeritus na Institutu za napredne studije (IAS, Princeton, New Jersey). Svoju doktorsku disertaciju odbranio je na Harvardu. Tokom bogate karijere predavao je na Princeton univerzitetu i na Harvardu. Koeditor je časopisa o politici i kulturi Dissent. Izdao je 27 knjiga uglavnom na temu političke etike, uključujući tu teme kao što su prava ratovanja, nacionalizam, radikalizam, tolerancija, socijalna kritika, ekonomska pravda, itd… Neke od najpoznatijih su: „Revolucija svetih: studija o izvoru radikalnih politika“ (The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics), „Pravedni i nepravedni ratovi“ (Just und Unjust Wars), „Sfere pravednosti“ (Spheres of Justice).

Gostovanja