Džonatan Volf (Johnatan Wolff) je profesor na University College London. Svoju master tezu odbranio je kod profesora Džeralda Alana Koena (Gerald Allan Cohen). Bio je sekretar Britanskog filozofskog društva i urednik u Aristotelian society. Trenutno je član britanskog saveta za bioetiku (The Nuffield Council on Bioethics). Osnovna polja njegovog interesovanja su pitanja nedostatka (disadvantage), ravnopravnosti i javne politike u donošenju odluka
(decision making), kao i marksističke filozofske teorije.

Objavio je kritiku Roberta Nozika (Robert Nozick) pod naslovom „Robert Nozik: svojina, pravda i minimalna država“ (Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State,1991). Zatim knjige „Zašto danas čitati Marksa“ (Why Read Marx Today, 2002), „Nedostatak“ (Disadvantage, u koautorstvu sa Avner de Šalit (Avner de Shalit), 2007), „Etika i javna politika: filozofsko istraživanja“ (Ethics and Public Policy: A Philosophical Inquiry, 2011) i „Ljudsko pravo na zdravlje“ (Human Right to Health, 2012). Bio je i urednik dva zbornika o filozofiji politike: „Uvod u filozofiju politike“ (Introduction to Political Philosophy, 1996) i „Političko mišljenje“ (Political Thought, 1999).

Gostovanja