Lea Ipi je vanredna profesorka Političke teorije na Londonskoj školi ekonomije u Velikoj Britaniji. Studirala je filozofiju i književnost na univerzitetu La Sapienca u Rimu a doktorirala na Evropskom univerzitetu u Firenci. Bila je gostujuća istraživačica i postdoktorantkinja na univerzitetima u Oksfordu, Frankfurtu, Berlinu, Australijskom nacionalnom univerzitetu i Italijanskom institutu za istorijske studije. Njene istraživačke teme obuhvataju normativnu političku teoriju (uključujući teorije demokratije, teorije pravednosti i pitanja migracija i teritorijalnih prava), prosvetiteljsku političku misao (naročito Kantovu), marksizam i kritičku teoriju, kao i nacionalizam i intelektualnu istoriju Balkana (posebno Albanije). Objavila je brojne radove u oblasti političke teorije, među kojima se izdvajaju: The Meaning of Partisanship (with Jonathan White, Oxford University Press, 2016), Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership (edited Sarah Fine and Lea Ypi, Oxford University Pres, 2016), Kant and Colonialism (edited Katrin Flikschuh and Lea Ypi. Oxford University Press, 2014) i Global Justice & Avant-Garde Political Agency (Oxford University Press, 2012).

Gostovanja