Zaharijević Adriana

Adriana Zaharijević je naučna savetnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. U svom radu spaja političku filozofiju, feminističku teoriju i društvenu istoriju. Autorka je četiri monografije, Postajanje ženom (2010), Ko je pojedinac? (2014, 2019), Život telā. Politička filozofija Džudit Batler (2020) za koju je dobila nagradu Anđelka Milić, i Judith Butler and Politics (Edinburgh University Press, 2023). Objavljivala je u časopisima East European Politics and Socities: and Cultures, European Journal of Women Studies, Signs, Redescriptions, Women’s Studies International Forum. Tekstovi su joj prevođeni na albanski, italijanski, mađarski, makedonski, nemački, portugalski, slovenački, turski i ukrajinski, a sama već dve decenije aktivno prevodi feminističku teoriju i filozofiju na srpski jezik. Redovno piše tekstove za širu javnost u kojima promišlja društvene nejednakosti, antinacionalizam i antimilitarizam. Dobitnica je Emma Goldman Snowball nagrade za 2022. godinu.

Najnovije publikacije

  • 2023 Judith Butler and Politics. Edinburgh University Press https://edinburghuniversitypress.com/book-judith-butler-and-politics.html
  • 2024 Adriana Zaharijević, Zorana Antonijević. Gender Equality for Show: Serbian Performative Europeanisation. In Gender, Religion and Populism, J. Garraio, A. Giorgi and T. Toldi (eds.). New York and London: Routledge.
  • 2024 Butler Travelling East. On Practices of Reading and Translating. Signs: Journal of Women in Culture and Society 49(3).
  • 2023 Adriana Zaharijević, Joanna Wawrzyniak, Anca Dohotariu, Who Cares for Families? Narrative(s) of Return in Postsocialist Europe. East European Politics and Societies and Cultures 0(0). https://doi.org/10.1177/08883254231198881
  • 2022 Equal Bodies: The Notion of the Precarious in Judith Butler’s Work. European Journal of Women’s Studieshttps://doi.org/10.1177/13505068221137