Dan Zahavi je profesor filozofije i direktor “Centra za istraživanje subjektivnosti“. Glavne teme njegovih istraživanja spadaju u polje fenomenologije, filozofije uma i kognitivne nauke. Pisao je o prirodi sopstva, samosvesti, intersubjektivnosti, društvenoj kogniciji, temporalnosti, socijalnosti, sramu, empatiji i kolektivnoj intecionalnosti. Zahavi je autor većeg broja knjiga koje uključuju Husserl’s Phenomenology (Stanford 2003), Subjectivity and Selfhood (MIT Press 2005), The Phenomenological Mind zajedno sa S. Galagerom (Routledge 2008/2012), i Self and Other (OUP 2014). Takođe je glavni ko-urednik časopisa Phenomenology and the Cognitive Sciences.

Gostovanja