Dunja Poleti: Rodni aspekti prostorne mobilnosti u Srbiji

Cilj predavanja je da preispita rodno specifične obrasce prostorne pokretljivosti u Srbiji. Iako su nalazi različitih istraživanja potvrdili da rod determiniše motivaciju, migratorna iskustva i tokove, te da je u tom smislu važniji faktor od drugih društvenih obeležja (poput zemlje porekla ili destinacije, starosti, klasnog položaja, rasne ili etničke pripadnosti), data tema je u naučnim krugovima u Srbiji ostala neistražena. Srbija je dobra studija slučaja jer je tokom prethodnih 60 godina iskusila različite vrste kretanja – intenzivno preseljenje selo-grad u sklopu modernizatorskih procesa, iseljavanje iz zemlje tokom gastarbajterskog perioda (šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka), izbegličku krizu i veliki broj interno raseljenih lica tokom devedesetih, odliv mozgova, a poslednjih nekoliko godina se bori sa problemom povratnika, tzv. „lažnih azilanata“. Takođe, kao poluperiferijska zemlja, predstavlja tranzitnu zonu za mešovite tokove migracija ka razvijenim evropskim zemljama.

Istraživački nalazi ne samo što potvrđuju poznatu činjenicu da su odlike migracionih režima odraz ekonomskog i političkog konteksta, već ukazuju i na to da dominantne vrednosne orijentacije putem (re)produkcije rodnih režima indirektno utiču na prostorno kretanje. Jasna diferencijacija između muških i ženskih režima kretanja se ispoljava kako kod unutrašnjih, tako i kod spoljnih migracija, kod voljnih, ali i prisilnih. Uočena veza između rodnih i migracionih režima detaljnije će biti ispitana na podacima o radno motivisanim kretanjima žena iz Srbije nakon 2000. godine.

Dunja Poleti je studentkinja doktorskih studija na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U okviru rada na doktoratu bavi se vezom između rodnih i migracionih režima kod emigrantkinja čiji je odlazak iz Srbije bio radno motivisan. Pored studija migracija, oblasti njenog interesovanja uključuju feminističke teorije, ekonomsku sociologiju i pitanja političkih ideologija. Njen dosadašnji rad je uglavnom bio empirijski orijentisan i to u okviru različitih nacionalnih i međunarodnih projekata koje su sprovodili Filozofski fakultet i Institut za sociološka istraživanja. Učestvovala je na više domaćih i stranih konferencija i objavljivala radove u stručnim časopisima i zbornicima.