Dušan Bošković: O izrazu pregazilo vreme

O predavanju: U prvom redu treba naglasiti da je u pitanju jedna velika metafora koja može označavati različite stvari: s jedne strane, postoje profesije koje je pregazilo vreme (na primer, mašinski slovoslagač u savremenim digitalnim štamparijama), ali i, s druge strane, razaznaju se javne ličnosti što ih je, manje-više, pregazilo vreme. Ima, pak, i onih samosvesnijih – uviđaju da je njihov vakat istekao (svakako najpoznatiji živi srpski pisac je tu činjenicu stavio čak u naslov svoje knjige: U tuđem veku). Jednu od najdramatičnijih slika o pregaženom vremenu, ako ne i najdramatičniju, daje japanski film Balada o Narajami, gde se glavna junakinja, gospođa O’Rin, sprema za put bez povratka, iako je vrlo dobrog zdravlja i radno aktivna. Naime, u tom zabitom, siromašnom selu, postojao je drevni običaj da se ljudska bića, po navršetku 70 godina, a uz podršku vlastitog potomstva, odvode na planinu Narajama gde ih očekuje smrt. Prema tome, izraz pregazilo me vreme u bliskoj je vezi sa načinima prihvatanja tog egzistencijalnog čina. Kako ipak izbeći tu neveselu situaciju za vremešnije insane? Predavač nudi odgovor: jedino novim, sve novijim učenjem, te prihvatanjem raznih tehničkih i inih noviteta, a uz, dakako, punu radnu, pa i fizičku aktivnost.

Dr Dušan Bošković, od jula 2011 je stručni savetnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Najstariji je nepenzionisani radnik u Institutu.