Dva predavanja o Hegelu

Dva predavanja o Hegelu
Birgit Sandkaulen i Walter Jaeschke
Goethe-Institut (Knez Mihailova 50, ulaz kroz pasaž)

Predavanja organizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Srpsko Hegelovo društvo i Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), u saradnji sa Istraživačkim centrom za klasičnu nemačku filozofiju i Hegelovim arhivom (Ruhr-Universität Bochum).

Birgit Zandkaulen (Birgit Sandkaulen)
„Hegelov pojam obrazovanja – otuđenje ili izmirenje“
(Bildung bei Hegel – Entfremdung oder Versöhnung)

Obrazovanje je jedan od ključnih pojmova Hegelove filozofije. Teza ovog predavanja je da Hegel pojmom obrazovanja povezuje dve potpuno različite težnje. Obrazovanje je, s jedne strane, označeno otuđenjem, tj. razdvajanjem, dok, s druge, ono treba da vodi ka izmirenju. Epistemički sagledano, u prvom slučaju je obrazovanje lokalizovano u sferi razuma, a u drugom ono otvara dimenziju uma. Iako Hegel upućuje na oba smisla, njihovo uspešno posredovanje je iz različitih razloga upitno. U predavanju će se prevashodno ispitati političke posledice ovog problema. Rezultati i suština tzv. Bolonjske reforme obrazovanja biće takođe razmotreni sa hegelovskog stanovišta. Tekstualnu osnova predavanja čine Hegelova Filozofija prava, kao i odeljak o obrazovanju iz Fenomenologije duha.

Birgit Zandkaulen je predavala na više nemačkih univerziteta (Tibingen, Hajdelberg, Manjc, Jena) i trenutno je redovna profesorka na Univerzitetu u Bohumu. Od 2011. vodi Istraživački centar za klasičnu nemačku filozofiju i jedan od priređivača Akademijinog izdanja sabranih dela F.H. Jakobija, kao i urednica časopisa Hegel-Studien. Pored nemačke klasične filozofije, bavi se istraživanjem Spinozine filozofije, koncepcijama uma i racionalnosti i subjektivističkim teorijama Moderne. Autorka je velikog broja knjiga, zbornika, članaka i enciklopedijskih odrednica.
Više informacija možete pronaći na: http://www.ruhr-uni- bochum.de/philosophy/kdp/sandkaulen/index.html.de

Valter Ješke (Walter Jaeschke)
„Hegelova filozofija istorije“
(Zur Geschichtsphilosophie Hegels)

„Filozofija svetske istorije” u strogom smislu razvijena je tek u predavanjima koje je Hegel 20-ih godina 19. veka držao u Berlinu. Hegel je prvi koji je reflektovao pojam i ujedno razvio duhovno-filozofsku koncepciju istorije, koja je omogućila da se ‚istorija’ pojmi unutar konfliktne oblasti između ‚objektivne’ i ‚subjektivne istorije’. Novina Hegelovog pristupa je, nažalost, bila prikrivena i obuhvaćena tradicionalnim predstavama i istovremeno je u onim njenim delovima bila iskrivljena i izložena kritici, u kojima je naprotiv ležala njena snaga.
Valter Ješke je profesor emeritus i naslednik Ota Pegelera na mestu direktora Hegelovog arhiva. Izvršio je veliki uticaj, prevashodno u anglosaksonskoj filozofiji svojim radom na izdavanju i tumačenju Hegelovih sabranih dela i sačuvanih predavanja. Smatra se za najuticajnijeg interpretatora Hegelove filozofije u poslednje dve decenije.
Više informacija možete pronaći na: http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/Hegelarc/homepage.htm